Definitieve teamindeling seizoen 2017-2018

Naar aanleiding van de voorlopige temaindeling van 8 juni jl. heeft de TC een aantal reacties gekregen. Veruit de meeste daarvan gingen over het
grote aantal spelers in de B1 (13) en de vraag of dit anders kon. We hebben daarover contact gezocht met het bestuur, omdat de opgave van een
extra team kan leiden tot situaties waarin teams spelers te kort komen, doordat minder spelers per team beschikbaar zijn. Uiteindelijk hebben we de
keuze gemaakt (en bleek het bij de bond ook mogelijk) om een extra team te formeren. Daardoor konden ook bij de jongere teams nog enkele
wensen worden ingewilligd. De huidige indeling betekent wel dat ieders medewerking wordt gevraagd bij het compleet maken van teams. Het kan
dus zijn dat er bij een ander (hoger of lager) team moet worden ingevallen om dat team compleet te maken. De TC rekent op ieders (spelers en
ouders) medewerking en bereidheid om daarin tijd en energie te steken, zodat we allemaal veel wedstrijden kunnen spelen en genieten van het
leuke korfbalspel!

Vragen en opmerkingen n.a.v. de indeling
Er is geprobeerd met ieders belang zorgvuldig om te gaan, binnen de mogelijkheden die er zijn (bijvoorbeeld beschikbare aantallen spelers per
leeftijdsklasse). Desondanks kunnen er zaken zijn die we hebben gemist of kunnen er wensen zijn die we niet kennen. Misschien zijn er ook gewoon
vragen. Reacties op de voorlopige indeling ontvangen we graag per mail: tc@kvviking.com

Bekijk hier de teamindeling: Definitieve Team Indeling 2017-2018 – publicatie versie